Vooroorlogse stempels gebruikt gedurende de bezetting

Zoals te verwachten zijn de vooroorlogse stempels in het begin gewoon doorgebruikt. De meest voorkomende zijn langebalkstempels waarvan diverse typen bestaan. In sommige plaatsen zijn zij tot medio 1943 doorgebruikt. Andere vooroorlogse stempels, zoals bestelhuisstempels, bleven ook in gebruik.

Introductie van Japanse data

De eerste belangrijke modificatie van de stempels is de introductie van de Japanse jaartelling. De data in de vooroorlogse stempels zijn gebaseerd op de Christelijke kalender. Deze werd vervangen door de Japanse Koki en Showa jaartelling.


De Koki jaartelling begint in 660 v.C. toen, zoals een legende vertelt, de eerste Japanse Keizer de troon betrad. Koki data worden als dag-maand-jaar geschreven, de oorlogsjaren 1942-1945 zijn de Koki jaren 2602-2605. In de stempels worden zij meestal afgekort tot 02 of -3.


Japan kent ook de Showa kalender, die toen Keizer Hirohito in 1926 de troon betrad startte met het Showa jaar 1. De oorlogsjaren 1942-1945 zijn de Showa jaren 17-20. Showa data worden als jaar-maand-dag geschreven


Problemen met de instelling van de Japanse datum zorgt voor veel stempels met handgeschreven data.

Introductie van Japanse stempels

Op Sumatra en in het marinegebied zijn de Latijnse plaatsnamen in de stempels vervangen door Japanse. Op Sumatra staat de plaatsnaam in het bovensegment, de datum in het midden en in het ondersegment staat Sumatra met de naam van de residentie. Er kwam ook een nieuw Japans bestelhuisstempel.


In het marinegebied staat in het nieuwe stempel Dai Nippon in het bovensegment en Teikoku Seifu in het ondersegment, wat samen Groot Japan Keizerlijke Regering betekent. In het middensegment staat in katakana de plaatsnaam geschreven. Deze stempels hebben geen datum.


De plaatsen in de Riouw en Lingga archipel en op Anambas Eilanden gebruikten Japanse stempels die in Malakka gebruikt werden.

Andere stempels

Een aantal andere stempels, zoals een stempel voor telegrafische postwissels naar Japan, een stempel met Kantorpos in de middenbalk en een groot aantal herdenkingsstempels, zijn ook gedurende de oorlog geïntroduceerd.

Naoorlogse noodstempels

Na de capitulatie zijn de stempels met Christelijke data weer in gebruik genomen. Veel stempels waren verloren gegaan of beschadigd, waardoor we direct na de capitulatie een aantal noodstempels tegen komen.

Repoeblik Indonesia

Na de capitulatie zijn Japanse stempels met Koki en Showa data nog enige tijd doorgebruikt, in sommige plaatsen tot in 1946 met Showa jaar 21.


Vervolgens heeft de Repoeblik eigen stempels geïntroduceerd met inschrift PTT REP INDONESIA. Tussen 1945 en de onafhankelijkheid in 1949 zijn ook een aantal herdenkingszegels gebruikt.

Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.