Vooroorlogse postwaardestukken en opdrukken

In het begin van de bezetting werden vooroorlogse postwaardestukken zonder opdruk gewoon doorgebruikt, vooral briefkaarten. Vrij snel werden op Sumatra en in het marine gebied postwaardestukken voorzien van opdrukken, meestal dezelfde als bij de postzegels. Niet alleen briefkaarten, maar ook allerlei andere postwaardestukken, zoals internationale brief- en antwoordkaarten, enveloppen, postbladen en verhuiskaarten.

De eerste gedrukte postwaardestukken uit de bezetting

De eerste uitgifte van een nieuwe briefkaart vond in juni 1942 plaats op Celebes. De bekende Dai Nippon briefkaarten van Java verschenen in september 1942 en in mei 1943 kwam een nieuwe briefkaart op Sumatra in omloop. Eind 1943 verscheen er voor Java en Sumatra een gezamelijke uitgifte, een nieuwe 3½ cent Dai Nippon briefkaart in een kleiner formaat om papier te besparen.

Andere nieuwe uitgiften

Op Sumatra zijn er daarna geen nieuwe postwaardestukken meer verschenen, wel op Java en in het marine gebied, zoals een nieuwe verhuiskaart op Java en een definitieve kaart voor het gehele marine gebied.

Tariefsverhogingen

Op 1 juli 1944 werd in het marine gebied het tarief voor een briefkaart verhoogd naar 4 cent. Dit resulteerde in een verscheidenheid aan regionale uitgiften. Een jaar later, op 1 juli 1945, werd het tarief op Java verhoogd naar 5 cent en kwamen ook hier nieuwe kaarten in omloop. Op Sumatra werd het tarief pas op 15 augustus 1945, de dag van de Japanse capitulatie, verhoogd naar 7 cent. Hier zijn geen nieuwe kaarten uitgegeven.

Postwaardestukken van Malakka gebruikt in Indië

In de Riouw en Lingga archipel en op de Anambas Eilanden werden postwaardestukken van Malakka gebruikt, zoals bij de postzegels. Het tarief voor een briefkaart was hier 2 cent, wat later verhoogd werd naar 4 cent. Hier werden ook postwaardestukken gebruikt die we niet uit Nederlands-Indië kennen, zoals de aangetekende enveloppe. Het tarief hiervoor bedroeg 15 cent, tijdens de oorlog werd het verhoogd naar 23 cent.

 
Republik Java

In het begin zijn briefkaarten uit de Japanse bezetting zonder enige Republikeinse aanduiding gebruikt, de datum van gebruik is hier bepalend. Vervolgens zijn kaarten uit de Japanse bezetting op verschillende manieren overdrukt met Republik Indonesia en een nieuwe waardeaanduiding van 5 sen. Begin 1946 komen de eerste door de Republikeinen ontworpen kaarten uit. Eind 1949 worden plaatselijk nog enkele noodbriefkaarten uitgegeven.
Republik Sumatra

In het begin zijn briefkaarten uit de Japanse bezetting evenals op Java zonder enige Republikeinse aanduiding gebruikt, het tarief was inmiddels verdubbeld, waardoor de briefkaarten werden bijgefrankeerd. Om de kaart zonder bijfrankering geschikt te maken werd een stempel port betaald, dat nog uit de Japanse bezettingsperiode stamt, geplaatst.


Omdat het tarief voor een briefkaart verschillende keren veranderde zijn zij op tientallen verschillende manieren aan het nieuwe tarief aangepast. Er verschenen slechts enkele nieuw ontworpen briefkaarten.

 
Repoeblik Bali

Tijdens de korte Republikeinse periode op Bali van oktober 1945 tot eind januari 1946, zijn in het begin de kaarten uit de Japanse bezetting doorgebruikt. In januari 1946 zijn briefkaarten van 4 sen door middel van een opdruk 5 sen aan het toen op Java geldende tarief aangepast. De kaarten met opdruk 5 sen zijn ook op het eiland Lombok gebruikt.


Deze 5 sen briefkaarten zijn in januari 1946 nog van een extra opdruk + 2 sen voorzien. De toeslag was ten bate van de onafhankelijkheidsstrijd.

Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.