Algemeen

Het innen van rechten tijdens de Japanse bezetting en de Republikeinse periode ging op dezelfde manier als voor de oorlog. In het algemeen moesten de rechten betaald worden door diegene waarvoor het stuk werd opgemaakt. Dit werd gedaan door fiscaalzegels op de daarvoor bestemde documenten te plakken, zoals plakzegels, loonzegels, handelszegels, enz.

 


Plakzegels

Plakzegels zijn vooral gebruikt voor de rechten op kwitanties, polissen van verzekeringen, hypotheekakten, wissels, huurcontracten, enz., waarbij het transactiebedrag meer dan f 10.00 bedroeg.


In het begin zijn vooroorlogse plakzegels doorgebruikt, al snel werden ze overdrukt, meestal met dezelfde opdrukken als de postzegels. Na verloop van tijd werden nieuwe plakzegels enz. in de Maleise en/of Japanse taal gedrukt. Tijdens de Republikeinse periode zijn evenals tijdens de Japanse bezetting zegels zonder opdruk doorgebruikt, vervolgens van een opdruk voorzien en uiteindelijk zijn nieuwe plakzegels enz. gedrukt.

 Loonzegels

Loonbelasting was verschuldigd over de lonen die verantwoord werden op speciale loonlijsten. De verschuldigde belasting bedroeg 4% van de lonen die aan werknemers betaald werden en 2% van de lonen van huishoudelijk personeel. De formulieren en loonzegels waren evenals plakzegels op het postkantoor verkrijgbaar. De zegels bestonden uit twee delen, de linker helft werd op de originele loonlijst geplakt, de rechter op een kopie daarvan.

 Gezegeld papier

Gezegeld papier werd gebruikt voor notariële akten, uittreksels van overheidsbesluiten, zoals benoemingen en loonsverhogingen, uittreksels uit de burgerlijke stand en registratie van hypotheken bij het kadaster. Het recht werd berekend naar de grootte van het papier. Vooroorlogs gezegeld papier werd doorgebruikt, later voorzien van een opdruk en uiteindelijk werd nieuw papier gedrukt. Tijdens de Republikeinse periode is evenals tijdens de Japanse bezetting het papier zonder opdruk doorgebruikt en vervolgens van een opdruk voorzien. Nieuw papier is niet gedrukt.

 Andere belastingen

Andere belastingen, rechten en vergunningen zoals, gemeentebelasting, verkeersbelasting, slachtvergunningen en tabaksbelasting moesten ook voldaan worden.

Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.